For a Sustainable Future

Doing the Math
For a Sustainable Future

Doing the Math helpt organisaties om hun klimaatdoelen te halen en hiervoor draagvlak te creëren bij medewerkers, relaties en andere stakeholders. We zetten daarbij een combinatie in van kennis en middelen op het gebied van data, wiskunde en communicatie.

“Wij maken de complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken inzichtelijk met data, wiskundige modellen en communicatie”

Klimaatakkoord

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijk toedoen, en zal ook door menselijk handelen moeten worden tegengegaan. Het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 stelt concrete doelen om de temperatuurstijging in te perken tot 2 °C. Wereldwijd werken bedrijven, organisaties en instellingen eraan om hun bijdrage te leveren.

Complexe vraagstukken inzichtelijk maken

Dat vereist majeure beslissingen en significante transformaties die zonder de juiste inzichten, richting en communicatie uiterst moeizaam verlopen. Doing the Math helpt individuele organisaties en hele ketens om slagvaardig te opereren. Wij maken de complexiteit van duurzaamheidsvraagstukken inzichtelijk met data, wiskundige modellen en communicatie.

Aanscherpen van strategie

We helpen de strategie helder te krijgen en waar nodig aan te scherpen, en zorgen er bovendien voor dat die strategie ook bij alle betrokkenen gaat leven door middel van krachtige en aansprekende communicatie. We ondersteunen de operationalisering van de strategie door de voortgang meetbaar en inzichtelijk te maken. Bovendien kunnen we de verandering versnellen met beslissingsondersteunende systemen waarin de na te streven klimaatdoelstellingen expliciet zijn verwerkt.